seg

Miljöarbete på Albert

  qef  sgv  af

Vi strävar efter att förbättra oss hela tiden

Här på Albert Kök, Hotell & Konferens är vi mycket måna om vår miljö. Vi har därför valt att miljöcertifiera vår anläggning enligt Svanens kriterier. År 2008 blev hela vår verksamhet Svanenmärkt.

Vår strävan är att ha ett aktivt miljöarbete. För oss innebär det att vi hela tiden strävar efter en lägre energiförbrukning, fler kravmärkta och lokalproducerade produkter samt bra miljöval när det gäller kemikalier och trycksaker exempelvis. Vi väljer Svanenmärkta möbler eller liknande till våra lokaler och hotellrum. Vi har dessutom valt bort hanteringen av flaskor, emballage och transporter av densamma för att spara vår miljö.
Albert har bergvärmeenergi och en noga inprovad värmekurva för att ge bästa komfort och bästa energiåtgång för miljön.
Det finns en viss "seghet" i systemet som gör att det vid stora temperaturväxlingar mellan dag och natt kan ta lite längre tid på kvällen innan värmen är som den ska. Normalt känner man ingen skillnad.
Finner ni att temperaturen i rummet inte är tillräcklig, säg till så fixar vi det omgående.
Albert Kök Hotell & Konferens har också valt miljö - el från vår elleverantör, denna kommer endast från förnyelsebar energi.

Hotellet.
Ni kan också hjälpa oss och miljön för att bli ännu bättre.
Om ni har batterier som ni önskar göra er av med, vänligen lämna dessa i receptionen så ser vi till att de återvinns på ett miljöriktigt sätt.
Detsamma gäller handdukar som bytes när ni önskar men kanske kan ni tänka er att använda handduken igen och ni hjälper miljön.
Om ni har material på rummet som ni önskar  kasta. Ställ det gärna på bordet så ser vi till att glas, plast, plåt, batterier mm hamnar rätt i vår sortering.
Vi tillhandahåller även laddning åt er med elbil. För det tar vi ut en kostnad om 200:-/ladd - tillfälle. Fråga oss i receptionen hur ni går tillväga.

Är ni på konferens hos oss på Albert kommer ni att märka att vi i de flesta konferensrummen servar er med en miljövänlig vattenanläggning
där ni väljer kolsyrat eller stilla vatten.


Restaurangen
.
Vår restaurangverksamhet har ett hållbarhetstänk och en miljösträvan. Vi sorterar allt som är möjligt och ser också till att arbeta resursklokt med våra råvaror.
Vi föredrar att så långt det är möjligt arbeta med Svenska och framförallt lokala leverantörer. Vi vill minska svinnet så mycket det går och vi försöker också att samordna transporter så långt det är möjligt. De kemikalier som används vid disk och rengöring är "bra miljöval" och vi använder i princip inga engångsprodukter eller material.
Under sommarhalvåret odlar vi också en del örter etc i egen regi som används i vår verksamhet.


Önskar ni transportera er med allmänna kommunikationsmedel till och från Albert?  Vi hjälper er i receptionen med buss och tågtider.
 

Sign up for newsletter


You are now subscribed